Klimamål

"Sleep2care.dk's Bæredygtighedsmål for 2023, 2026 og 2030: CO2-Neutralitet og Solcellebaseret Bilopladning"

Mål 1 (2023 - Scope 1 og 2): I 2023 er vi fast besluttet på at gøre vores kontor og lager CO2-neutrale ved at tage et stort skridt mod bæredygtighed. Dette mål indebærer installationen af solceller på både vores kontor- og lagerfaciliteter for at reducere CO2-udledningen, der stammer fra vores direkte energiforbrug (Scope 1) og indirekte energiforbrug (Scope 2). Ved udgangen af 2023 forventer vi at dække en betydelig del af vores energibehov gennem vedvarende energikilder, hvilket vil markant reducere vores samlede CO2-aftryk. Desuden planlægger vi at bruge solenergien fra vores solcelleanlæg til at oplade vores virksomhedens elbiler, hvilket vil yderligere reducere vores CO2-udledning fra transport.

 

Mål 2 (2026 - Scope 3): I 2026 sigter vi mod at forbedre vores forsyningskædebæredygtighed og reducere indirekte CO2-udledning fra Scope 3-kilder. Vi planlægger at arbejde tættere sammen med leverandører og transportpartnere for at mindske emissionsintensive aktiviteter, såsom transport og produktion af varer. Målet for 2026 er at reducere Scope 3-udledningen med mindst 20% sammenlignet med 2023-niveauerne.

 

Mål 3 (2030 - Scope 1, 2 og 3): I 2030 har vi en mere langsigtet vision om at gøre vores virksomhed endnu mere klimaneutral og bæredygtig. Vi planlægger at nå netto-nul-emissioner inden for Scope 1 og 2, ikke kun for vores kontor og lager, men også for vores øvrige aktiviteter. Inden for Scope 3 sigter vi mod at reducere udledningen yderligere ved at indføre grønnere produktionsmetoder og samarbejde med leverandører, der deler vores bæredygtighedsambitioner. Vi vil også udvide brugen af solceller til opladning af vores hele bilflåde, hvilket vil markant reducere vores CO2-udledning fra transport. Det overordnede mål for 2030 er at opnå en 50% reduktion i vores samlede CO2-udledning sammenlignet med 2023-niveauerne.

Disse mål afspejler vores engagement i at minimere vores indvirkning på klimaet og arbejde aktivt mod en mere bæredygtig fremtid, samtidig med at vi udnytter solenergi til at gøre vores transportdrevne aktiviteter mere miljøvenlige.

 

Sleep2care.dk prioriterer miljøbeskyttelse i vores forretningspraksis. Vi arbejder med materialer som uld, bambus, silke, kapok og andre naturlige fibre af flere grunde:

  1. Bæredygtighed: Disse materialer er kendt for deres højere bæredygtighed. Uld er biologisk nedbrydelig og genanvendelig, bambus vokser hurtigt og kræver minimal vandressourcer, og silke og kapok er naturlige og miljøvenlige materialer. Ved at vælge dem reducerer vi vores aftryk på miljøet.

  2. Energivenlige produktionsprocesser: Produktionen af disse naturlige fibre kræver ofte mindre energi og ressourcer sammenlignet med syntetiske alternativer. Dette bidrager til at mindske vores samlede CO2-udledning.

  3. Skånsomhed mod dyrelivet: Uld og silke er eksempler på materialer, der indsamles fra dyr på en måde, der ikke skader dyrene. Dette er i overensstemmelse med vores forpligtelse til at beskytte dyrelivet.

  4. Hypoallergeniske og miljøvenlige egenskaber: Materialer som bambus og kapok er kendt for deres hypoallergeniske og antibakterielle egenskaber, hvilket betyder, at de kræver færre kemikalier i produktionsprocessen og kan bidrage til at skabe et sundere sovemiljø.

  5. Kvalitet og holdbarhed: Naturlige fibre som uld og silke er kendt for deres høje kvalitet og holdbarhed, hvilket reducerer behovet for hyppig udskiftning af produkter og dermed sparer ressourcer på lang sigt.

Sammenfattende er vores valg af materialer baseret på vores ønske om at passe på miljøet, mindske øge vores økologiske tanke og tilbyde mere bæredygtige og kvalitetsprodukter til vores kunder. Vi tror på, at ved at bruge disse naturlige fibre kan vi gøre en positiv forskel for både vores kunders komfort og planetens sundhed.

Opdateret 23.4.2024

Med vores nye solcelleanlæg der blev installeret i Januar, har vi siden da produceret 3.174,50 kWH og sparet miljøet for 2,54 Tons CO2.